Soovite häid ja varajasi pakkumisi?

Sisestage oma andmed ja saate esimeste hulgas infot tulevaste sooduspakkumiste kohta


Hoiame andmed 100% kaitstuna

Lähiaja koolitusedBänner
Bänner

E-post

Muudatused tööõiguses ja töösuhetes, praktika ja uued kohtulahendid
16.01.2020

Koolituse eesmärk
Mis on aktuaased muudatused, mida uut on oodata ja mida uut on viimasel ajal lisandunud tööõiguses? Muudatused Töölepinguseaduses, uus Töövaidluse lahendamise seadus, keskmise töötasu ja puhkusetasu arvutamise probleemid. TäKS - milliseid probleeme võib tekkida seoses õppepuhkusega? Millal on töölepingu ülesütlemine tühine? Töölepingu muutmine, lõpetamine - milliseid ootamatuid probleeme võivad ees oodata? Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirang - kuidas seda õigesti vormistada ja milliseid probleeme on see kaasa toonud?

Sellel põhjalikul koolitusel räägitakse lahti seaduse ja selle rakendamise valupunktid, antakse näpunäiteid töölepingu sõlmimise, muudatuste tegemise ja ülesütlemise kohta. Palju näiteid ka värskeimast töövaidluskomisjonide ja kohtupraktikast.

Koolituse sisu

1. Muudatused Tööõiguses

a. Töölepinguseaduse muudatused

b. Muudatused tervisekontrollis

c. Uus Töövaidluse lahendamise seadus

d. Tulumaks alates 01.01.2018

2. Kuidas aru saada uutest mõistetest töölepingu seaduses – heas usus käitumine, mõistlik etteteatamise aeg/hüvitise suurus, hoolsuse määr, tavaliselt makstav tasu, tehingu vorm jm.

3. Millega ja kas asendada „puuduvaid“ sätteid – materiaalse vastutuse lepingut, distsiplinaarkaristust, koondamise valikukriteeriume jm.

4. Millal sõlmida tööleping, töövõtu-, käsundus- vm. Võlaõiguslik teenuse osutamise leping

5. Töölepingu sõlmimise olulised nüansid, tüüptingimused töölepingu kokkuleppena

a. Mida hinnata katseajal
b. Tähtajalise lepingu a ja o
c. Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus – kuidas sätestada vastutus rikkumise puhuks

6. Töötasu kokkulepped lepingus

a. Mida toob kaasa säte „ tööandjal on õigus maksta lisatasu...“
b. Tasu maksmine eritingimustes
c. Millal saab töötaja nõuda keskmist töötasu, väites, et talle ei anta tööd
d. Mis saab siis, kui tööd kogu tööajaks ei jätku
e. Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks“

7. Puhkuste ajakava, kuidas kajastada vanemapuhkused, õppepuhkus

a. Kuidas toimida siis, kui ajakava ei koostatud/sinna jäid osa puhkuseid kandmata
b. Millal maksta puhkusetasu, kuidas see arvutada

8. Täiskasvanute koolituse seadus

a. Miks loodi TäKS?
b. Mida TäKS muutis?
c. Õppepuhkuse võimaldamine, taotlemine, keeldumine, edasilükkumine

d. Õppepuhkuse tasustamine, täiendav õppepuhkus

9. Kuidas peab tööandja reageerima töötajapoolsele rikkumisele, hoiatus

10. Mille eest ja millises määras vastutab rikkumiste eest töötaja

a. Kuidas kahju hüvitamist nõuda/töötasust kinni pidada

11. Töölepingu lõppemine

a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine
b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine
c. Nõuded ülesütlemisavaldusele
d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

- Koondamise protseduurid, koondatava valik
- Töötajapoolse rikkumise vormistamine

f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku“ koondamises või lepingu lõpetamises töövõime vähenemise tõttu
g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel

12. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine

a. Tähtajad, võimalikud nõuded
b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult
c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine

13. Mida uut on oodata tööõiguses ja töösuhetes

Teemade „illustreerimiseks“ näited TVK ja kohtupraktikast, sh.olulised Riigikohtu lahendid.

Lektor
Thea Rohtla
Rohtla Law Office OÜ partner/jurist
Thea Rohtla on pikaajalise staažiga jurist ja alates töövaidluskomisjonide moodustamisest neist ühe juhataja. Professionaalina töövaidluste alal on ta puutunud töösuhete lõpetamise teemaga kokku nii oma töös, kui olnud ka korduvalt esinejaks antud valdkonna eksperdina.

Toimumise koht ja aeg
Rävala 8, Tallinn. Kell 10:00-16:00.

Hind
189.-
Hinnale lisandub EV käibemaks!

Hin
nas sisaldub

- koolitus
- õppematerjalid 
- tunnistus
- kohvipausid

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon

Rävala 8, Tallinn
tel 620 76 76
www.etreening.ee

Referentsid

  • "Koolituselt koju jõudnud, sain alles aru kui väga seda koolitust oli mulle vaja. Teema oli ainuõige, koht oli ainuõige ja treener – koolitaja oli minule ainuõige.

    Ma olen nüüd kui „Duracelli Jänes“: valmis - laetud, et jätkata maratoni( eluteel) ja äriteel. Samas sain teadmistesse kindluse, et olen õige tee valinud ning tean ,mida jätkamiseks ette võtta. Meeldis kõik : asine teemavalik, lõbusad ja meeldejäävad näited, õpetlikud vestlusringid ning põhiline selle kõige juures – ma olin oma valikute tegemisel VABA ja iseseisev.

    Kõik selle, mille materjaalselt kulutad , saad 200-250% täiega tagasi.

    Aitäh sulle,hea inimene,päikseliste päevade eest paradiisis!"

    Tiiu Oras (Visitex OÜ juhataja)