Soovite häid ja varajasi pakkumisi?

Sisestage oma andmed ja saate esimeste hulgas infot tulevaste sooduspakkumiste kohta


Hoiame andmed 100% kaitstuna

Lähiaja koolitusedBänner
Bänner

E-post

Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes / 24 h väljaõppe ja 8 h täiendkursus
18.02.2020 - 20.02.2020

 


Koolituse eesmärk
Vastavalt Sotsiaalministeeriumi määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest!

3-päevane koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas oma ettevõttes tööohutust paremini korraldada, millised on olulisemad seadusemuudatused, millised on võimalikud probleemid ja kuidas neid lahendada.

1-päevane täiendõpe aga annab põhjaliku ülevaate seadusemuudatustest just teid huvitaval teemal. Selleks valida üks päev 3-päevasest kursusest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe või täiendusõppe läbimise kohta.

Atlanto Arendus OÜ on Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutuse koolitust pakkuva koolitusasutusena.

Koolituse sihtrühm
Tööandjatele, töökeskonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele.

Koolituse sisu
I päev
10.00-11.30 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus; sealhulgas töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
11.45-13.15 Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine, tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral

13.45-15.15 Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine

15.30-17.00 Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;

II päev

10.00-11.30  Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

11.45-13.15  Keemilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

13.45-15.15 Bioloogilised ohutegurid töökeskkonnas sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks; isikukaitsevahendite ja ohumärgistuse kasutamine

15.30-17.00 Füsioloogilised ohutegurid ja ergonoomika töökeskkonnas, töökohtade kohandamine sealhulgas ohutegurite tuvastamine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;

III päev

10.00-11.30 Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus ettevõttes,

11.45-13.15 Töökoht, tööolme, isikukaitsevahendid ja ohumärgistus töökeskkonnas ning töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine;

13.45-15.15 Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine sealhulgas töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

15.30-17.00 Sisekontrolli korraldamine ettevõttes, tegevuskava koostamine

Kursusel osalejatele väljastame vastava tunnistuse!

Kursuse maht
Vastavalt, kas 24 või 8 akadeemilist tundi

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus!

Lõpetamise tingimuseks on osavõtt 80% koolituse mahust.

Õpiväljundeid hinnatakse läbi aktiivse osalemise ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele. Läbivalt kasutatakse kujundavat hindamist. Hindamiseks kasutatakse suulist testi.

Hindamine on mitteeristav.

NB! Kui Teil on vaja läbida Tööohutuse 8h täiendõpe, siis on võimalus osaleda soodushinnaga 99 EUR+km (norm.166 EUR+km) ükskõik millisel kolmest päevast (märkida soovide lahtrisse).

Koht
Rävala 8, Tallinn. Kell 10:00-17:00

Lektorid
Kristi Jõeorg,  Riskianalüüs OÜ juhataja, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist
Maarja-Liis Metsla,  Riskianalüüs OÜ tööohutuse spetsialist, tunnustatud töötervishoiu ja tööohutuse spetsialist

Hind
250.- / Soodushind 155.-
Hinnale lisandub EV käibemaks!

Hinnas sisaldub

- koolitus
- õppematerjalid 
- tunnistus
- kohvipausid

REGISTREERIMINE
Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 7676
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.
www.etreening.ee

Referentsid

  • "Koolituselt koju jõudnud, sain alles aru kui väga seda koolitust oli mulle vaja. Teema oli ainuõige, koht oli ainuõige ja treener – koolitaja oli minule ainuõige.

    Ma olen nüüd kui „Duracelli Jänes“: valmis - laetud, et jätkata maratoni( eluteel) ja äriteel. Samas sain teadmistesse kindluse, et olen õige tee valinud ning tean ,mida jätkamiseks ette võtta. Meeldis kõik : asine teemavalik, lõbusad ja meeldejäävad näited, õpetlikud vestlusringid ning põhiline selle kõige juures – ma olin oma valikute tegemisel VABA ja iseseisev.

    Kõik selle, mille materjaalselt kulutad , saad 200-250% täiega tagasi.

    Aitäh sulle,hea inimene,päikseliste päevade eest paradiisis!"

    Tiiu Oras (Visitex OÜ juhataja)