Soovite häid ja varajasi pakkumisi?

Sisestage oma andmed ja saate esimeste hulgas infot tulevaste sooduspakkumiste kohta


Hoiame andmed 100% kaitstuna

Lähiaja koolitusedBänner
Bänner

E-post

VEEBIKOOLITUS: Tööõigus 2023. Praktika ja kohtulahendid
16.02.2023

 

Milline on tööõigus aastal 2023. Kiired muutused ühiskonnas toovad kaasa muutused töösuhetes. Paljud töötajad enam ei soovi kontoris istuda, vaid teha tööd pigem kodus või looduses. Kuidas aga korraldada kaugtöö tegemise võimalust? Millised on mujalt maailmast jõuliselt pealesuruvad uued töö tegemise vormid ja kas ning kuidas need sobituvad meie praegusesse õigusruumi? Mida uut on oodata töösuhetes ja tööõiguses, mida uut on ka viimasel ajal lisandunud ja milliseid probleeme on tööõiguses tekkinud.


Kindlasti vaatame üle muudatused Töölepingu seaduses ja muudes töösuhet puudutavates seadustes. Kordame üle kõik töösuhte etapid alates lepingu sõlmimisest kuni selle lõppemiseni/ülesütlemiseni. Sealjuures tutvustatakse uusimat kohtupraktikat, mis kohati seniseid arusaamu seadusest täiesti teistmoodi näitab. Et ebapiisav seadusetundmine kõige enam töövaidlustes näha on, räägime lahti mõnda aega jõus olnud Töövaidluse lahendamise seaduse ja kuidas selle alusel vaidlusi lahendatakse. Räägime nendel teemadel, lisaks jõustunud isapuhkuse muudatusest, isa täiendavast vanemahüvitisest ja vanemahüvitise paindliku kasutamise võimalusest.


Sihtgrupp:

Personalijuhid ja organisatsiooni töötajad, kelle tööülesandeks on personalitöö

Kursuse sisu

1. MUUDATUSED TÖÖSEADUSTES

a. Seadusandluse muudatused

- muutuvtunnilepingud

- kollektiivlepingu seaduse muudatused

- Mida peab tööandja teadma uuest vanemapuhkuste regulatsioonist

- Töölepingu ülesütlemise piirangud

- Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused

b. TLS muudatused

- tööandja täiendavad kohustused töötajate teavitamisel töölepingu andmetest, kuidas ja kus kajastada
- katseaeg
- muud muudatused: ebasoodsa kohtlemise kaitse, töötaja õigus sobivatele töötingimustele, TL ülesütlemise  piirangud, puhkusetasu maksmise aeg, teise tööandja juures töötamine
- 01.09.2022 kaob 13-14a alaealiste tööle võtmisel nn ooteaeg

c. Riigikogu menetluses ootavad:

- Rikkumisest teavitaja kaitse seadus 504 SE
- Pühade ja tähtpäevade seadus ( riigipüha langemine puhkepäevale ) 514 SE
- Töölepingu seadus ( § 10 täiendamine-tähtajalised järjestikused lepingud ) 625 SE
- TTOS ja TLS ( tervisekontroll+TI täiendav kontroll alaealise töölevõtmisel ) 615 SE

2. MILLAL SÕLMIDA TÖÖLEPING, TÖÖVÕTU-, KÄSUNDUS- VM. VÕLAÕIGUSLIK TEENUSE OSUTAMISE LEPING


3. TÖÖLEPINGU SÕLMIMISE OLULISED NÜANSID

a. Millal on leping sõlmitud?

b. Tähtajalise lepingu a ja o

c. Proovipäevad vs katseaeg

d. Töötamise koht lepingus/kodukontor

e. Tööaja kokkulepped, summeeritud tööaeg

f. Töötasu kokkulepped


4. ÕIGUSKAITSEVAHENDID KOHUSTUSTE RIKKUMISEL

a. Hoiatus - millal, kuidas, teavitamine, tagajärjed

b. kahju hüvitamine, millisel määral, varalise vastutuse kokkulepe

c. tasaarvelduse tegemine


5. TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE

a. Etteteatamise kohustus sõltuvalt alusest, selle kohustuse mittejärgimine

b. Korraline vs erakorraline ülesütlemine

c. Nõuded ülesütlemisavaldusele

d. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele

e. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.

- Koondamise protseduurid, koondatava valik

- Töötajapoolse rikkumise korral

f. Millised on tagajärjed, kui pooled „lepivad kokku" lepingu lõppemise aluses?

g. Kuidas/kas öelda tööleping üles rasedaga, lapsehoolduspuhkusel oleva, ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga

h. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel


6. TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMISE VAIDLUSTAMINE

a. Tähtajad, võimalikud nõuded

b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult

c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromissi saavutamine


TEEMADE „ILLUSTREERIMISEKS" NÄITED TVK JA KOHTUPRAKTIKAST, SH.OLULISED RIIGIKOHTU LAHENDID.

Lektor

Thea Rohtla Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni juhataja


Koolituse maht

7 ak/h auditoorset tööd 

Hind
189.-
Lisandub KM.

Päevakava
09.45-10.00 Registreerimine
10.00-11.30 Koolitus
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Koolitus
13.15-14.00 Lõunapaus
14.00-16.30 Koolitus

 

Koolituse tulemusena osaleja:

-omab ülevaadet olulisematest muudatustest tööseadusandluses

-tunneb erinevate lepingute sõlmimise võimalusi ja vajadust

-tunneb töölepingu seaduse olulisemaid mõisteid

-tunneb töölepingu sõlmimise ja lõpetamise põhimõtteid ja tüüptingimusi

-teab kuidas korraldada kaugtöö tegemise võimalust

 

Hindamiskriteeriumid ja -meetodid:

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

Soovi korral väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

REGISTREERIMINE

Lisainformatsioon
Rävala 8, Tallinn
tel 620 7676
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

www.etreening.ee

Referentsid

  • "Koolituselt koju jõudnud, sain alles aru kui väga seda koolitust oli mulle vaja. Teema oli ainuõige, koht oli ainuõige ja treener – koolitaja oli minule ainuõige.

    Ma olen nüüd kui „Duracelli Jänes“: valmis - laetud, et jätkata maratoni( eluteel) ja äriteel. Samas sain teadmistesse kindluse, et olen õige tee valinud ning tean ,mida jätkamiseks ette võtta. Meeldis kõik : asine teemavalik, lõbusad ja meeldejäävad näited, õpetlikud vestlusringid ning põhiline selle kõige juures – ma olin oma valikute tegemisel VABA ja iseseisev.

    Kõik selle, mille materjaalselt kulutad , saad 200-250% täiega tagasi.

    Aitäh sulle,hea inimene,päikseliste päevade eest paradiisis!"

    Tiiu Oras (Visitex OÜ juhataja)